Adatvédelem

Adatkezelő: Zamárdi Parkolási Kft.( Székhely: 8621 Zamárdi Szabadság Tér 4.) E-mail cím: info@zamardiparkolas.hu

Adatkezelés célja: - A megvásárolt bérlet beazonosítása - A megvásárolt jegyek beazonosítása -A Bérletkedvezmény jogosultságának nyilvántartása a bérlet érvényességének idejére.

Adatok megőrzése: Az adatkezelők és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a jegy és bérletvásárlással összefüggésben, a bérlet vagy jegy időtartama alatt az adatok nyilvántartása céljából és azok érvényességének ,vagy meglétének ellenőrzésének céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az adatkezelők a vásárolt bérletek vagy jegyek összefüggésben kezelt személyes adatokat a jegyek vagy bérletek , érvényességének idejét követően törlik.

Zamárdi Parkolási Kft .Adatkezelési Tájékoztató:

A jelen adatkezelési Tájékozató irányadó a Zamárdi Parkolási Kft.( Székhely Székhely: 8621 Zamárdi Szabadság Tér 4 , Cégjegyzékszám:14-09-316335 Adószám: 26310244-2-14) Parkolójegy, illetve Parkolójegy keretében gyűjtött adatokra.

A kezelt személyes adatok jogköre:

  • Teljes Név
  • Rendszám
  • Lakcím
  • E-mail cím
A személyes adatok kezelésének jogalapja
A bérlet és jegyvásárlással kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes amelyet a honlapon történő vásárláskor az általános szerződések négyzet kipipálásával hozzájárul.
A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelők, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Adatbiztonság
Az adatkezelők kötelezik magukat arra, hogy gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezik magukat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Bérlet és jegyvásárlók hozzájárulása alapján továbbítják vagy átadják, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Az adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

A Jegy és bérletvásárló elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak jegyvásárláskor történő megadása esetén – annak ellenére, hogy az adatkezelők az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az adatkezelők nem felelősek ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

A Zamárdi Parkolási Kft. a kedvezményes parkoló bérlethez szükséges dokumentumokat , a forgalmi engedély első oldalát , és a lakcímkártya lakcímet leíró oldalát fénymásolja , majd a bérlet érvényesség idejére (adott év december 31.) tárolja az Ügyfélszolgálati irodában a Petőfi u.1..szám alatt. Valamint virtuálisan tárolja a neveket , lakcímeket és rendszámokat két webhelyen.