ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a további társaság(ok) (a továbbiakban: Zamárdi Parkolási Kft.), valamint a Bérlet illetve Napijegy Jegyvásárlók használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint a és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

Fogalmak:

Virtuális Parkolókártya Értékesítő: Zamárdi Parkolási Kft.

Vásárló: Napijegyet vásárló személyek

A Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 9/2018(V.3) Parkolási rendeletben meghatározott parkolási díj kötelezettségnek lehet eleget tenni a www.zamardiparkolas.hu webhelyen vásárolt Napijeggyel.

A Napijegy (vagy Napijegyek vásárlása estén semmilyen felelősséget nem vállalunk a személyautókért , parkolóhelyeink nem őrzöttek.

A jelen szerződés tartalmazza, hogy a parkolójegyhez tartozó személyes adatokat:Név ,cím ,rendszám a jegy vagy a bérlet érvényessége idejére a www.zamardiparkolas.hu webhelyen tárolják.

A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre.

Kártyakibocsátó tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kártyakibocsátó jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Kártyakibocsátó a Vásárlót a változások www.zamardiparkolas.hu történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

A jegy érvényessége a jegyvásárlásnál megadott napon ,vagy napokon 9-19 óráig érvényes ( 19.00 órától reggel 09.00 -ig ingyenes a parkolás.)

Bérletnél a bérlet vásárlásának évére december 31.-ig érvényes.Minden Bérlet és Napijegy , Napijegyek rendszámra szólnak.

Bérletet vásárolni csak az ügyfélszolgálati irodában lehetséges. Az ott vásárolt rendszámra szóló bérletet cserélni csak a gépjármű eladásakor az adásvételi papírok , és új forgalmi bemutatásával lehetséges.

Bérletet jeggyé és Jegyet Bérletté átalakítani nincs lehetőség.

Személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Vitruális Kártya Kibocsátó az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Kártyakibocsátót felelősség nem terheli.

Adatkezelő:

Zamárdi Parkolási Kft. Székhely: 8621 Zamárdi Szabadság Tér 4. Adószám:26310244-2-14

Jelen tájékoztatójával tájékoztatja a Vásárlót ,hogy a honlapon való napijegyvásárlással személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3.§ 2. pontjában meghatározott személyes adatait a parkolókártyarendszer működtetése, Vásárló azonosítása, kel összefüggő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából kezeli, feldolgozza és továbbítja. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, amelyet az adatok megadásával lép életbe.